Retningslinjer for klubber

(eller lejre, der ikke overstiger forsamlingsforbuddet - se mere)

Opdateret 14. juni

 • Forsamlingsloftet hæves 1. juli fra 100 til 250 personer indendørs.
 • Deltagere under 18 år, frivillige ledere og nødvendige voksne fx i legestuer skal IKKE fremvise coronapas. Deltagere over 18 år (ikke ledere) i de to foreningsopbyggede Messy Church skal have et gyldigt coronapas, som der skal laves stikprøvekontrol for - så tjek fx hver 10. voksne deltagers coronapas.
 • Legestuer kan samles samme antal, fordi forældrene er nødvendige voksne.
 • Messy Church kan samles samme antal, da der pr. 21. maj ikke længere er restriktioner på voksne deltagere i foreningsaktiviteter.
 • Vi må igen synge indendørs!

Det er næsten normalt igen

 • Forsamlingsloftet er på 100 personer indendørs (fra 1. juli 250 personer) og nu er der ingen aldersbegrænsning på deltagere. Ledere tæller med i de 100 personer.
 • Der er ikke krav om coronapas for hverken deltagere eller ledere (se undtagelse for to Messy Church ovenfor).
 • Krav om rengøring m.v. skal fortsat overholdes (se nærmere nedenfor).
 • Alle krav om mundbind bortfalder 14. juni.
 • Der kan være lokale nedlukninger som følge af højt smitteniveau.
 • Det generelle forsamlingsforbud gælder, så snart klubaktiviteten ophører. Men da man udendørs må være i grupper af 100, er det ikke længere relevant.

Børnerådsmøder, årsfester og bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder må igen afholdes i foreningslokaler. Børnerådsmøder og årsfester uden forældre kan også afholdes uden problemer.

Undgå smittespredning

Vi begrænser smittespredning med god afstand og ekstra fokus på hygiejne. Hjælp hinanden og snak løbende med hinanden, så I er opdateret på retningslinjerne.

Vi undgår smittespredning ved at:

 • vaske hænder tit eller bruge håndsprit. Der skal være let adgang til håndvask og håndsprit (70-85 % alkohol) for alle deltagere. Ved udendørs klub er håndsprit tilstrækkeligt. Nogle af de mindre børn skal måske have hjælp. Opbevar håndsprit uden for rækkevidde af de mindste børn.
 • hoste eller nyse i ærmet.
 • undgå håndtryk og krammere – begræns fysisk kontakt.
 • gøre rent (se guide nedenfor).
 • holde afstand - og bede andre tage hensyn (se guide nedenfor).
 • gå i selvisolation, hvis du har corona-symptomer, er testet positiv eller er nær kontakt til en smittet person - se guide.

Sådan beregner I antal

 • Der må maks. være 100 personer i klublokalet - hvis der er areal til det.
 • Beregn gulvarealet målt fra væg til væg (uanset inventar i lokalet). I må være 1 person pr. 4 m2 i klublokalet.
 • Hvis I mest sidder ned, er arealkravet 1 person pr. 2 m2.
 • I må gerne samles i flere grupper af 100 personer i samme bygning - så længe grupperne er adskilt før, under og efter aktiviteten. Lederne må ikke skifte mellem grupperne.

Afstand - herunder sang

 • Hold mindst 1 meters afstand og 2 meter under fysisk leg eller sang.
 • Mål afstand fra næsetip til næsetip. Ved stoleopstilling fra midt stolesæde til midt stolesæde.
 • Ledere må gerne fravige afstandsanbefalingen, hvis det er nødvendigt for aktiviteten.
 • Børn kan have svært ved at overholde retningslinjerne. Tal om det, så de ved, at det ikke er naturligt, men at vi lige nu skal hjælpes ad.

Rengøring og indretning

 • Før og efter klub skal I rengøre håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner og nødvendige redskaber, som hyppigt berøres af mange. I kan evt. fjerne nogle ting, der er svære at rengøre og mange normalt ville røre ved. Husk håndhygiejne efter aktiviteten.
 • Fælles redskaber rengøres mellem forskellige brugere - eller overvej personlige redskaber (fx farveblyanter).
 • Aftal, hvem der gør hvad, så I er sikre på at komme rundt om det hele. Brug vand og universalrengøring på fx skumvaskeklude.
 • toiletter skal I afvaske overflader og desinficere kontaktpunkter (med rengøringsmiddel, ikke håndsprit). Der skal være flydende sæbe til rådighed. I må ikke bruge fælles håndklæder, så brug papirservietter eller køkkenrulle i stedet.
 • Hvis I bruger computer/tablet, så vælg, at den p.t. kun betjenes af lederen.
 • Sørg for god udluftning i lokalet.
 • Skraldespande tømmes efter hver klubgang.

Mad og drikke

 • Lad en enkelt leder servere - efter afspritning eller håndvask.
 • Alle deltagere afspritter/vasker hænder, inden de modtager forfriskningen.

Bliv hjemme ved symptomer og/eller sygdom

 • Ledere og børn bør ikke møde op, hvis der er corona-lignende symptomer. Bliv hjemme indtil 48 timer efter symptomernes ophør.
 • Hvis et medlem af lederens familie har symptomer, bør lederen ligeledes blive hjemme.

Brug af mundbind

Alle krav om mundbind er bortfaldet pr. 14. juni.

Når I er udenfor

Udendørs må I maksimalt være 100 personer (inkl. ledere).

 • Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Heller ikke ledere må gå fra den ene gruppe til den anden. Marker opdelingen tydeligt med fx snor.
 • Hold 1 meters afstand udendørs - og 2 meter ved aktiviteter i bevægelse eller sang.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.

Vis, at I gerne må mødes

For netop at skabe tryghed og vise lokalsamfundet, at I har lov til at mødes, kan I downloade og printe denne plakat. Laminer den evt. og sæt den op, hvor I mødes.

Hent plakat

Corona-plakater

Ved indgangen skal der være synlig information om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Download og ophæng flg. tre plakater, der gennemgås sammen med børnene, så de er bekendte med retningslinjerne:

 

Har I et større arrangement, eller er lokalet kun godkendt til et vist antal personer, så brug desuden disse:

Download alle 5 plakater